Arkiv med tips och råd

K-ram har slutat med inramnigsverksamheten för att i stället helt fokusera på försäljning av tavelhängningssystem. I ramverkstan Här i Arkivet har vi sparat tips och råd för dig som ramar själv.

Elisabet Glimmer Larsen

Tillhör Sthlm Ram och Förgylleriidkareförening
Medlem av SRFF

Aktuella inramningar
Exempel på några
aktuella inramningar